Föreningen

Historia

Ladan, eller Backa Västergård, var från början ett av flera större jordbruk i Backa. På de bördiga leråkrarna ner mot älven odlades främst grönsaker, som kördes in till stan och såldes på Grönsakstorget.

Åkrarna har sedan dess fått ge plats för bostäder och 1969 köptes gården av stadsdelen som drev den som fritidsgård i egen regi.

Under 70-talet fanns en replokal på Ladan som huserade bland andra Snowstorm och en nybildad grupp som kallades Nationalteatern.

Ladan har varit fritidsgård i olika regi sedan dess, ett tag var det ett AB och ett tag drevs förskola, fritids och stall som en verksamhet. Sedan 2012 drivs Ladan som en ideell förening med syfte att erbjuda en mötesplats för boende i Backa och att bevara gården som ett kulturhistoriskt viktig plats.

Föreningens syfte och mål

Såhär inleds våra stadgar:

Föreningen har som ändamål att driva en lantgård som är gratis och tillgänglig för medlemmar och allmänheten samt med särskild målsättning att vara en naturlig mötesplats i stadsdelen genom anordnande av aktiviteter för olika målgrupper. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Gården är alltid öppen och gratis att besöka. Här finns vanliga bondgårdsdjur som kor, får, getter, grisar, kaniner och hönor. Många av djuren tillhör gamla lantraser och föreningen bidrar till bevarandearbetet, främst när det gäller Värmlandsfår.

På gården finns allmänna ytor där man kan leka, en inomhuslekplats, en värmestuga med ett litet kök och toalett och så djurhagarna där man kan titta på de olika djuren.

Vi anordnar djurträffar för Ladans medlemmar, då får de möjlighet till närkontakt med djuren under ordnade former. För djurens skull, och av smittskyddsskäl får besökare annars inte gå in i hagar eller stall.

Vi har även en trädgård som sköts av en odlingsgrupp bestående av intresserade medlemmar. Odlarna har vissa ytor som är privata odlingar och vissa ytor som sköts gemensamt, där alla i gruppen delar på skörden.

Vi erbjuder lokaler för kalas eller andra event, för barnkalas har vi en etablerad rutin men det går även att boka lokal för andra ändamål. För att gynna samarbetet med andra verksamheter i området så lånar vi ut lokaler gratis om det är event som vi kan bjuda in allmänheten till - till exempel loppis eller utställningar.

I alla aktiviteter vi erbjuder försöker vi hålla nere priserna för att alla ska kunna delta.

Stadgar 2021
Verksamhetsberättelse 2021.docx

Volontärverksamhet

Ladan erbjuder praktikplatser och sysselsättning för gymnasieelever, personer i arbetsträning och daglig verksamhet.

Vi har ett långvarigt samarbete med Daglig Verksamhet Norra Hisingen där en grupp brukare kommer till oss flera gånger i veckan och hjälper till med sysslorna på gården. Vi har även samarbeten med ett par gymnasieskolor som utbildar djurvårdare, till dem erbjuder vi studiebesök, praktiska lektioner och praktikplatser. I mån av plats tar vi även emot personer i arbetsträning.

Djurhållning

Syftet med vår djurhållning är att vara ett fördöme ur djurskyddssynpunkt och att visa upp djur som utför naturliga beteenden och mår bra.

De senaste åren har vi lagt mycket jobb på att utveckla träning och rutiner för att ge djuren så mycket valmöjlighet och kontroll som möjligt. Bland annat har vi lagt mycket energi på djurträffarna. All interaktion med djuren sker på deras villkor och de tränas enbart med positiv förstärkning.

Läs mer om vårt arbetssätt här: Djurvälfärd.