Styrelsen

Styrelsen 2023

Styrelsen består av ideella ledamöter som tillsammans hjälps åt att driva föreningen. Den dagliga driften och djuren sköts av anställda. 

Du kan komma i kontakt med styrelsen genom att maila styrelsen@ladanibacka.se

Jakob Reuterswärd

Ordförande

Tom Murray

Ledamot

Oscar Lindblad

Vice ordförande

Akiko Ito

Kassör

Marcus Nilsson

Sekreterare

Robert Fogelberg

Ledamot

Tommy Pham

Suppleant

Anton Myrholm

Suppleant